2021-жылдын  22-январы № 305/39-4 Токмок шаарынын 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын жана 2021-жылга социалдык-экономикалык Программасын бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын  22-январы № 305/39-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXIX СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын жана 2021-жылга социалдык-экономикалык Программасын бекитүү жөнүндө

Токмок ш. мэри Д.Дж.Амангельдиевдин “Токмок шаарынын 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы жана 2021-жылга социалдык-экономикалык Программасы жөнүндөгү” отчетун угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевдин “Токмок ш. 2020-жылдын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү” отчету эске алынсын (тиркеме №1).
2. Токмок шаарынын 2021-жылга социалдык-экономикалык программасы бекитилсин (№2, №3, №4 тиркеме).
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаарынын мэри Д.Дж.Амангельдиевге жана Токмок шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык комиссияларына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

№ 305 39-4 токтомуна №1 тиркеме
№ 305 39-4 токтомуна № 2 тиркеме
№ 305 39-4 токтомуна № 3 тиркеме
№ 305 39-4 токтомуна №4 тиркеме

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 января 2021года   № 305/39-4

XXXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2020 год и об утверждении Программы социально-экономического развития г.Токмок на 2021 год

 Заслушав и обсудив отчет мэра г.Токмок Д.Дж.Амангельдиева “Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2020 год и Программу социально-экономического развития на 2021 год”, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет мэра г.Токмок Д.Дж.Амангельдиева “Об итогах социально-экономического развития г.Токмок за 2020 год” (приложение №1).
2. Утвердить Программу социально-экономического развития г.Токмок на 2021 год (приложение №2, №3, №4).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мэра г.Токмок Амангельдиева Д.Дж. и на постоянные депутатские комиссии Токмокского городского кенеша.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев

приложение №1 к постановленю № 305 39-4
приложение №2 к постановленю № 305 39-4
приложение №3 к постановленю № 305 39-4
приложение №4 к постановленю № 305 39-4