2021-жылдын 22-январы  №307/39-4 «Токмок шаарынын Ардактуу жараны»  наамын ыйгаруу жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 22-январы  №307/39-4                                                                   Токмок ш.

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКТЕГИ XXXIX СЕССИЯСЫ

«Токмок шаарынын Ардактуу жараны»  наамын ыйгаруу жөнүндө

«Токмок шаарынын Ардактуу жараны» наамын Б.Джоошбековго ыйгаруу тууралуу сунуштамасын кароо боюнча  комиссиясынын чечимин карап жана талкуулап чыгып, «Токмок шаарынын Ардактуу жараны жөнүндө» Жобону, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Джоошбеков Болотко Токмок шаарынын Ардактуу жараны наамы  ыйгарылсын.
2. Токмок шаарынын Ардактуу жаранына күбөлүк, төш белгиси берилсин.
3. Джоошбеков Болоттун ысымы Токмок шаарынын Даңк китебине жазылсын, «Токмок шаарынын Ардактуу жарандары» шаардык тактасына сүрөтү илинсин.
4. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, «Токмок шаарынын Ардактуу жараны» наамын ыйгарууга сунуштамаларды кароо боюнча  комиссиясына жана Токмок шаарынын вице-мэри С. В. Ступниковго жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2021 года     №307/39-4

XXXIX ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О присвоении звания  «Почетный гражданин города Токмок»

Рассмотрев и обсудив решение комиссии по рассмотрению представления на присвоение звания «Почетный гражданин города Токмок» Б.Джоошбекову, а также руководствуясь Положением «О Почетном гражданине города Токмок», Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Джоошбекову Болоту присвоить звание «Почетный гражданин города Токмок».
2. Имя Джоошбекова Болота занести в книгу Славы г.Токмок, фотопортрет поместить на городскую доску «Почетные граждане города Токмок».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по рассмотрению представлений на присвоение звания «Почетный гражданин города Токмок» и на вице-мэра г. Токмок Ступникова С. В.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев