2021- жылдын  24-февралы   №309/40-4  Токмок шаарынын муниципалдык  ишканалар комбинатынын турмуш-тиричилик катуу калдыктарын ташып чыгаруу үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнө жаңы тарифти бекитүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021- жылдын  24-февралы   №309/40-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

 КЕЗЕКСИЗ XXXX СЕССИЯСЫ

 Токмок шаарынын муниципалдык  ишканалар комбинатынын турмуш-тиричилик катуу калдыктарын ташып чыгаруу үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнө жаңы тарифти бекитүү жөнүндө

Коммуналдык ишканалар комбинатынын директору Э.Т Жакупбековдун өтүнүчүн карап чыгып, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2016-жылдын 29-декабрындагы №84 буйругуна ылайык жана Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Токмок шаарынын муниципалдык ишканалар комбинаты тарабынан катуу турмуш-тиричилик таштандыларын чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифи 2021-жылдын 1-мартынан тартып, Токмок шаарынын ар бир жашоочусунан айына 21 (жыйырма бир) сом өлчөмүндө бекитилсин.
2. Токмок шаардык кеңешинин 2014-жылдын 15-апрелиндеги №106/14-3 токтому өз күчүн жоготту деп таанылсын.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2021 года    №309/40-4

XXXX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

Об утверждении нового тарифа на услуги Муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий города Токмок» за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)

Рассмотрев ходатайство директора Муниципального предприятия «Комбинат коммунальных предприятий города Токмок» Жакупбекова Э.Т., а также руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01 марта 2021 года тариф за услуги по вывозу твердых бытовых отходов Муниципальным предприятием «Комбинат коммунальных предприятий города Токмок» в размере 21 (двадцать один) сом в месяц с каждого жителя города Токмок.
2. Признать утратившим силу постановление Токмокского городского кенеша от 15.04.2014 года № 106/14-3.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев