2021-жылдын 24-февралы  №310/40-4 “Доктор Аматов” ЖЧК медициналык борборунун ижара акысын төмөндөтүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 24-февралы  №310/40-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXX СЕССИЯСЫ

“Доктор Аматов” ЖЧК медициналык борборунун ижара акысын төмөндөтүү жөнүндө

 “Доктор Аматов” ЖЧКнын медициналык борборунун директорунун кайрылуусун жана Токмок шаарынын аймактык ооруканасынын директору Б.К.Исаеванын катын карап чыгып, ошондой эле Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурмунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Доктор Аматов ЖЧКнын медициналык борборунун ижара акысын бир жылдык мөөнөткө 50% га төмөндөтүүгө макулдук берилсин.
2. Токмок шаарынын Токмок аймактык ооруканасы (Исаева Б.К.), Токмок шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгы (Макешев М.К.) жана ЖЧК «Доктор Аматов»:
— 3 тараптуу келишим түзүшсүн;
— ижара келишиминин долбоорунда — Токмок шаарынын Токмок аймактык ооруканасында туруктуу негизде стационардык дарылануудан өткөн балдарга консультациялык-диагностикалык жардамды акысыз көрсөтүү» пункту көрсөтүлсүн.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2021 года    №310/40-4

XXXX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

О снижении размера арендной платы для медицинского центра ОсОО «Доктор Аматов»

Рассмотрев ходатайство директора медицинского центра ОсОО «Доктор Аматов» и письмо директора Токмокской территориальной больницы города Токмок Исаевой Б.К., а также на основании протокола постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций, руководствуясь законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей” Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на снижение размера арендной платы для  медицинского центра ОсОО «Доктор Аматов» на 50,0 % сроком на один год.
2. Токмокской территориальной больнице города Токмок (Исаева Б.К.), Управлением муниципальной собственностью города Токмок (Макешев М.К.) и ОсОО “Доктор Аматов”:
— заключить 3-х сторонний договор;
-отразить в проекте Договора аренды пункт – «Бесплатное предоставление консультативно-диагностической помощи детям, находящихся на стационарном лечении в Токмокской территориальной больнице города Токмок на постоянной основе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев