2021-жылдын 24-февралы  №314/40-4  “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоо” долбоорун кошо каржылоого макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 24-февралы  №314/40-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXX СЕССИЯСЫ

 “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оңдоо” долбоорун кошо каржылоого макулдук берүү жөнүндө

 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын  26-декабрындагы  №234/31-4 токтомунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Жергиликтʏʏ бюджеттен ʏнөмдөлгөн каражаттын эсебинен, Чʏй облусттук өнүктүрүү фонду тарабынан бекитилген “Н.Байтемиров атындагы маданият сарайын капиталдык оӊдоо” долбоорун ишке ашыруу үчүн 4 500 000 (төрт миллион беш жʏз миӊ) сом суммасында кошо каржылоого макулдук берилсин.
2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2021 года   №314/40-4

XXXX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 О даче согласия на софинансирование проекта «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова»

На основании постановления Токмокского городского кенеша №234/31-4 от 26.12.2019 года, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Дать согласие на софинансирование проекта, утвержденного Фондом развития Чуйской области — «Капитальный ремонт дворца культуры им.Н.Байтемирова» в сумме 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) сомов за счет сэкономленных средств из местного бюджета.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

Председатель                                  Т.А. Солтобаев