2021-жылдын 24-февралы  №315/40-4 “Токмок шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын чатырын капиталдык оӊдоо” долбооруна Чүй областтык өнүктүрүү фонду аркылуу конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 24-февралы  №315/40-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

КЕЗЕКСИЗ XXXX СЕССИЯСЫ

 “Токмок шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын чатырын капиталдык оӊдоо” долбооруна Чүй областтык өнүктүрүү фонду аркылуу конкурска катышууга макулдук берүү жөнүндө

Токмок ш. жашоочуларынын жана Токмок аймактык ооруканасынын кызматкерлеринин кайрылуусун карап чыгып, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен Токмок шаардык кеӊеши,

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. “Токмок шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын чатырын капиталдык оӊдоо” долбооруна Чүй областтык өнүктүрүү фонду аркылуу конкурска  катышууга макулдук макулдук берилсин.
2. Токмок шаарынын мэри (Амангельдиев Д.Дж.):
— “Токмок шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын чатырын капиталдык оӊдоо” долбоорун ишке ашыруу үчүн кошо каржылоо катарында 495 997 (төрт жʏз токсон беш миӊ тогуз жʏз токсон жети) сом суммасында акча каражаты каралсын.
3. Долбоорду ишке ашыруу боюнча мониторингдик топту төмөнкү курамда түзүүгө макулдук берилсин:

Сатыбалдиев У.С. -Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
Шериева А. -«Бак-Даулет» ТЖМЭШ төрайымы;
Султанова А.С. -«Уч-Терек-Уй» ТЖМЭШ төрайымы;
Осконалиева К.А. -«Токмок-Медер» ТЖМЭШ төрайымы;
Кирьянова Л.И. -№29 кварталдык комитеттин төрайымы.

4. Долбоорду ишке ашыруу боюнча демилгечи топту төмөнкү курамда түзүүгө макулдук берилсин:

Нурдинов А.Р. -Токмок шаардык кеңешинин депутаты;
Чечейбаев Ж.Т. -Токмок ш.ММБнын башкы адиси;
Токтобеков А.

Исаева Б.К..

-Токмок ш.ММБнын технадзору;

-Токмок аймактык ооруканасынын директору;

Мамбетаева А.Т. -№29 кварталдык комитеттин төрайымы;
Акшакова Г.А. -№27 кварталдык комитеттин төрайымы;;
Алиева Г.И. -№34 кварталдык комитеттин төрайымы;.

5. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу, Токмок шаардык кеңешинин экономика, бюджет, каржы, салыктар жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу депутаттык комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага                                 Т.А.Солтобаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2021 года  №315/40-4

XXXX ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 О дачи  согласия на участие в конкурсе проекта «Капитальный ремонт кровли инфекционной больницы г.Токмок» через Фонда развития Чуйской области

Рассмотрев обращение работников Токмокской территориальной больницы и жителей г.Токмок, согласно протоколу постоянной депутатской комиссии Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций, а также руководствуясь Законами Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных кенешей», Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на участие в конкурсе проекта «Капитальный ремонт кровли инфекционной больницы г.Токмок»» через Фонда развития Чуйской области.
2. Мэру г.Токмок – Амангельдиеву Д.Дж.
— предусмотреть денежные средства в сумме 495 997 (четыреста девяносто пять тысяч девятьсот девяносто семь) сомов в качестве со финансирования для реализации проекта «Капитальный ремонт кровли инфекционной больницы г.Токмок».
3. Дать согласие на создание мониторинговой группы по реализации проекта в следующем составе:

Сатыбалдиев У.С. -депутат Токмокского городского кенеша;
Шериева А. -председатель ТСЖ «Бак-Даулет»;
Султанова А.С. -председатель ТСЖ «Уч-Терек-Уй»;
Осконалиева К.А. -председатель ТСЖ «Токмок-Медер»;
Кирьянова Л.И. -председатель квартального комитета №29.

4. Дать согласие на создание инициативной группы по реализации проекта в следующем составе:

Нурдинов А.Р. -депутат Токмокского городского кенеша;
Чечейбаев Ж.Т. -главный специалист УМС г.Токмок;
Токтобеков А.

Исаева Б.К..

-технадзор УМС г.Токмок;

-директор ТТБ г.Токмок;

Мамбетаева А.Т. -председатель квартального комитета №29;
Акшакова Г.А. -председатель квартального комитета №27;
Алиева Г.И. -председатель квартального комитета №34.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию Токмокского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам, налогам и привлечению инвестиций.

 

Председатель                                  Т.А. Солтобаев