2021-жылдын 26-августу №7/3-5 Токмок шаарынын мэрин шайлоо жөнүндө

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021-жылдын 26-августу №7/3-5

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН

V ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН КЕЗЕКТЕГИ III СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын мэрин шайлоо жөнүндө

Токмок шаардык кеңешинин коалициялык фракциялардын тарабынан сунушталган талапкерлерди талкуулап, Токмок аймактык комиссиясынын 2021-жылдын 26-августундагы №1 жана №2 протоколдоруна ылайык, жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгын эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарын жана Токмок шаардык кеңешинин Регламентин жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Токмок шаарынын мэри болуп Самаев Урматбек Обозбекович шайлансын.
2.Ушул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына басылып чыгарылсын.

Төрага                                 Т.М.Сансызбаев

 

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2021 года №7/3-5

III ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

ТОКМОКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША V СОЗЫВА

О выборах мэра города Токмок

Рассмотрев кандидатуры, предложенные коалициями фракций Токмокского городского кенеша, учитывая итоги тайного голосования, согласно протоколам Токмокской территориальной избирательной комиссии №1 и №2 от 26 августа 2021 года, руководствуясь Законами Кыргызской Республики “О местном самоуправлении”, “О статусе депутатов местных кенешей”, Регламентом Токмокского городского кенеша, Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Избрать мэром города Токмок – Самаева Урматбека Обозбековича.
2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

Председатель                                  Т.М.Сансызбаев