37-я внеочередная сессия

2020-жылдын  26-ноябрында саат 10-00до Токмок ш. мэриясынын чоң залында Токмок шаардык кеңешинин 4-чакырылышынын кезектеги 37-сессиясы өтөт.

Шаардык кеңештин аппараты.


26 ноября  2020 года в 10-00 в большом зале мэрии г.Токмок состоится 37-я очередная сессия 4 созыва Токмокского городского кенеша.

Аппарат городского кенеша.