ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2018-жылдын 14-августу  № 156/24-4 ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018-жылдын 14-августу  № 156/24-4

ТОКМОК ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН IV ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН

XXIV КЕЗЕКТЕГИ СЕССИЯСЫ

Токмок шаарынын коммуналдык ишканалар комбинатынын санитардык

тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча аткарган иштери жөнүндө

 

            2018-жылдын 6 айындагы Токмок ш. коммуналдык ишканалар комбинатынын санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча аткарган иштери жөнүндө отчетун угуп жана талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамдарын жетекчиликке алуу менен, Токмок шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Токмок шаарынын КИКнын директору Э.Т.Жакупбековтун санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча аткарган иштери жөнүндө отчету эске алынсын.
  2. Коммуналдык ишканалар комбинатынын директору Жакупбеков Э.Т.- депутаттардын талкулоосунун жүрүшүндөгү бардык айтылган сын-пикирлерди жана сунуштарды эске алсын.

Төрага                                                   Т.А.Солтобаев

 

 

ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14-августа  2018 г.     № 156/24-4

XXIV ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТОКМОКСКОГО

ГОРОДСКОГО КЕНЕША IV СОЗЫВА

 О работе ККП  по санитарной очистке и благоустройству г.Токмок

 Заслушав отчет о проделанной работе ККП г.Токмок по санитарной очистке и благоустройству города за 6 месяцев 2018 года, руководствуясь Законами  Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей»,    Токмокский городской кенеш

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Отчет о проделанной работе директора ККП г. Токмок Э.Т.Жакупбекова по санитарной очистке и благоустройству г.Токмок принять к сведению.
  2. Директору ККП г.Токмок Жакупбекову Э.Т – учесть все замечания и предложения, высказанные депутатами в ходе обсуждения.

Председатель                                                   Т.А.Солтобаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *