Category Archives: Приложения

2020-жылдын 4-февралы   №255/32-4 Токмок шаарынын 2019-жыл үчүн жергиликтүү бюджетинин аткарылышынын жыйынтыктары жөнүндө

Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 26-декабры № 233/31-4 токтомуна №1-4 тиркеме

Тиркеме Токмок ш. кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы № 242/31-4 токтомуна тиркеме

Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы № 247 токтомуна тиркеме

Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдык 26-декабрындагы № 253/31-4 токтомуна тиркеме

Токмок шаардык Кеңешинин 2019-жылдын 5-сентябрындагы № 219/30-4 токтомуна № 1 тиркеме

Приложение №1 к постановлению Токмокского  городского Кенеша от 5 сентября 2019 г. № 219/30-4

Тиркеме 2 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-январындагы № 194/27-4 токтомуна