Тиркеме 2 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-январындагы № 194/27-4 токтомуна

Приложение 4 к постановлению Токмокского городского кенеша №194/27-4 от 25.01.2019 года

Тиркеме 4 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-январыдагы №194/27-4 токтомуна

Приложение 3 к постановлению Токмокского городского кенеша № 194/27-4 от 25-января 2019 года

Тиркеме 3 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-январындагы № 194/27-4 токтомуна

Приложение 1 к постановлению Токмокского городского кенеша № 194/27-4 от 25-января 2019 года

Тиркеме 1 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылдын 25-январындагы № 194/27-4 токтомуна

2018-жылдын 29-декабры  №177/26-4 Токмок шаардык кеңешинин 2019-жылга карата иш планын бекитүү жөнүндө