Солтобаев Тилек Асанович

1988 — жылы Токмок шаарында туулган.
Жогорку билимдүү.
2013 — жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык институтунун «юриспруденция» адистигин аяктаган.
2011 — 2012 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздук комитети
2013 — 2014гг ОАО «Железобетон» уюмунунун коопсуздук кызматынын кеңешчиси
2015 — 2016гг МИ «Токмок водоканал» суу менен камсыз кылуу бөлүгүнүн начальниги
2016 — жылдын 30-апрелинен тартып Токмок шаардык кеңешинин төрагасы

Родился 1988 года в г.Токмок
Образование высшее
2013 — году окончил Юридический институт Кыргызской Республики Национального университета имени Жусупа Баласагына.
2011 — 2012 гг Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
2013 — 2014гг ОАО «Железобетон» советник по безопасности
2015 — 2016гг МП «Токмок водоканал» начальник водопроводного участка
С 30-апреля 2016 года по настоящее время председатель Токмокского городского кенеша